Phụ kiện Air Blade 125/150

Mô tả chi tiết

 


Yp_chYn_bun_sau_1_2 Yp_chYn_bun_sau_2

Ốp chắn bùn sau

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần chắn bùn sau

Yp_chYn_bun_trYYc_1_1 Yp_chYn_bun_trYYc_2

Ốp chắn bùn trước

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần chắn bùn trước

Yp_ket_nYYc_1

Yp_ket_nYYc_2

Ốp két nước

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần két nước

ChYn_gio_mYt_YYng_hY_1

ChYn_gio_mYt_YYng_hY_2

Chắn gió mặt đồng hồ

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần mặt đồng hồ

Yp_ket_tYn_nhiYt_1 Yp_ket_tYn_nhiYt_2_1

Ốp két tản nhiệt

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần két tản nhiệt

Yp_bYu_lYc_gio_1 Yp_bYu_lYc_gio_2

Ốp bầu lọc gió

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần lọc gió

Yp_tay_dYt_sau_1

Yp_tay_dYt_sau_2_1

Ốp tay dắt sau

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần tay dắt sau

Yp_po_1

Yp_po_2

Ốp pô

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần pô xe

Yp_mYt_nY_trYYc_1

Yp_mYt_nY_trYYc_2_1

Ốp mặt nạ trước

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần mặt nạ trước

ThYm_lot_chan_1 ThYm_lot_chan_2

Thảm lót chân

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần thảm lót chân

 

Thông số kỹ thuật
Video
Ý kiến khách hàng
Đánh giá
Các sản phẩm liên quan
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

BÁO giá chi tiết

Loại xe: Phụ kiện Air Blade 125/150

Hỗ trợ dịch vụ