Tuyển dụng
10:12 - 12/08/2020
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Nhân viên bán hàng, Nhân viên phụ tùng, Nhân viên thủ kho xe, Nhân viên kỹ thuật (Thợ sửa xe máy).
10:21 - 11/07/2020
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Nhân viên hành chính nhân sự, Nhân viên bán hàng, Nhân viên phụ tùng, Nhân viên thủ kho xe, Nhân viên ...
07:52 - 24/06/2020
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Nhân viên kế toán thuế, Nhân viên bán hàng, Nhân viên phụ tùng, Nhân viên thủ kho xe, Nhân viên kỹ ...
10:34 - 17/05/2020
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Nhân viên tài xế, Nhân viên kế toán tổng hợp, Nhân viên bán hàng, Nhân viên sổ bảo hành, Nhân ...
17:12 - 12/05/2020
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Nhân viên IT, Nhân viên kế toán thuế, Nhân viên kế toán tổng hợp, Nhân viên bán hàng, Nhân viên ...
10:47 - 21/03/2020
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Nhân viên IT, Nhân viên kế toán thuế, Nhân viên làm sổ bảo hành, Nhân viên làm giấy tờ ...
15:54 - 10/02/2020
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Nhân viên IT, Nhân viên kế toán thuế, Nhân viên làm giấy tờ xe, Nhân viên phụ tùng, Thợ sửa xe máy.
14:54 - 31/01/2020
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Trợ lý Quản Lý Hệ Thống, Nhân viên bán hàng, Nhân viên phụ tùng, Thợ sửa xe máy.
08:43 - 30/11/2019
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Trợ lý Quản Lý Hệ Thống, Nhân viên bán hàng, Nhân viên phụ tùng, Thợ sửa xe máy.
17:09 - 01/11/2019
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Trợ lý Quản Lý Hệ Thống, Nhân viên bán hàng, Nhân viên phụ tùng, Thợ sửa xe máy
08:35 - 26/09/2019
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Trợ lý Quản Lý Hệ Thống, Nhân viên bán hàng, Nhân viên phụ tùng, Thợ sửa xe máy
15:53 - 12/08/2019
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Trợ lý Quản Lý Hệ Thống,  Nhân viên chăm sóc khách hàng, Nhân viên phụ tùng, Thợ sửa xe máy
10:40 - 08/07/2019
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Trợ lý Quản Lý Hệ Thống, Kỹ thuật viên IT, Nhân viên kế toán, Nhân viên tài xế, Nhân viên bảo vệ, ...
08:50 - 02/06/2019
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển Trợ lý Trưởng Ban Quản Lý, Có kinh nghiệm trong công việc Thư ký/Trợ lý Giám đốc
08:26 - 02/06/2019
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Trợ lý Quản Lý Hệ Thống, Kỹ thuật viên IT, Nhân viên Marketing, Nhân viên kế toán, Nhân viên bảo vệ, ...
14:28 - 08/04/2019
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Kỹ thuật viên IT, Nhân viên Marketing, Nhân viên kế toán, Nhân viên bảo vệ, Nhân viên bán hàng, Nhân viên ...
17:00 - 01/03/2019
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Nhân viên Marketing, Nhân viên bán hàng, Nhân viên lễ tân, Nhân viên phụ tùng, Nhân viên kho xe, Thợ sửa xe ...
10:39 - 14/02/2019
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Nhân viên Marketing, Nhân viên HCNS, Kỹ thuật Viên, Nhân viên tài xế, Nhân viên bán hàng, Nhân viên lễ ...
14:59 - 07/01/2019
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Nhân viên Marketing, Nhân viên HCNS, Kỹ thuật Viên, Nhân viên bán hàng, Nhân viên phụ tùng, Thợ sửa xe máy
07:48 - 05/12/2018
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty Tâm Anh cần tuyển: Nhân viên Marketing, Nhân viên HCNS, Kỹ thuật Viên Máy Tính, Nhân viên bán hàng, Nhân viên phụ tùng, Thợ ...

Hotline

1900575717

Skype