Phụ kiện Monkey

Mô tả chi tiết

Yp_Y_khoa

Ốp ổ khóa

Tính năng

Trang trí và bảo vệ cho ổ khóa của xe

Cách lắp đặt

Vệ sinh bề mặt phụ tùng của xe. Sử dụng băng dính 2 mặt có sẵn trên phụ kiện để dán

BYc_tay_lai_trai_phYi_1

Bọc tay lái trái/phải

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính tay lái xe

Cách lắp đặt

Bọc tay lái nguyên bản của xe

YiYu_chYnh_day_con

Điều chỉnh dây côn

Tính năng

Tăng sự nổi bật cho phần động cơ

Cách lắp đặt

Thay thế chi tiết điều chỉnh dây côn nguyên bản

KYp_cai_tay_lai

Kẹp cài tay lái

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính của tay lái trước xe

Cách lắp đặt

Lắp vào vị trí kẹp cài tay lái của xe

TYm_dan_nYp_binh_xYng

Tấm dán nắp bình xăng

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính thân xe

Cách lắp đặt

Dán vào vị trí trên bình xăng xe

NYp_chYp_van_xe

Nắp chụp van xe

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính bánh xe

Cách lắp đặt

Lắp vào vị trí bánh xe

NYp_thYm_dYu_1

Nắp thăm dầu

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính thân xe

Cách lắp đặt

Thay thế cho nắp thăm dầu nguyên bản 

GiY_day_con

Giũ dây côn

Tính năng

Tăng sự nổi bật cho phần động cơ

Cách lắp đặt

Thay thế chi tiết giũ dây côn nguyên bản

Nut_bYc_Yc_kYp_cai_tay_lai

Nút bọc ốc kẹp cài tay lái

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính của tay lái trước xe

Cách lắp đặt

Lắp vào vị trí kẹp cài tay lái của xe

Yp_chYp_dYu_phanh_trYYc

Ốp chụp dầu phanh trước

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính của đầu xe

Cách lắp đặt

Thay thế chi tiết chụp dầu phanh nguyên bản

Yp_chYp_dYu_phanh_sau

Ốp chụp dầu phanh sau

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính của thân xe

Cách lắp đặt

Thay thế chi tiết ốp chụp dầu phanh sau nguyên bản

YYi_trYng_tay_lai_1

Đối trọng tay lái

Tính năng

Tăng vẻ cá tính cho tay lái xe

Cách lắp đặt

Thay thế bộ đối trọng tay lái nguyên bản

Gia_chY_hang_sau

Giá chở hàng sau

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính đuôi xe

Cách lắp đặt

Lắp vào vị trí đuôi xe

Gia_chY_hang_trYYc

Giá chở hàng trước

 

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính đầu xe

Cách lắp đặt

Lắp vào vị trí đầu xe phía trên đèn lái

Yp_bYu_lYc_gio

Ốp bầu lọc gió

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính thân xe

Cách lắp đặt

Ốp vào vị trí bầu lọc gió nguyên bản

Yp_viYn_nYp_binh_xYng

Ốp viền nắp bình xăng

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính thân xe

Cách lắp đặt

Lắp vào vị trí nắp bình xăng của xe

BYc_yen_xe_da

Bọc yên xe da

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính yên xe

Cách lắp đặt

Thay thế chi tiết yên xe nguyên bản

BYo_vY_day_dYu_phanh

Bảo vệ dây dầu phanh

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính của đầu xe

Cách lắp đặt

Lắp vào vị trí dây dầu phanh xe

KYp_cai_tay_lai_1

Kẹp cài tay lái (22.2MM)

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính của tay lái trước xe

Cách lắp đặt

Thay thế chi tiết kẹp cài tay lái nguyên bản

GiY_chYn_bun

Giữ chắn bùn

Tính năng

Trang trí và bảo vệ cho chắn bùn của xe

Cách lắp đặt

Dùng ốc có sẵn lắp vào chắn bùn trước của xe

BYo_vY_cYm_phanh_trYYc

Bảo vệ cụm phanh trước

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính của đầu xe

Cách lắp đặt

Lắp vào vị trí cụm phanh trước của xe

BYo_vY_phuYc_trYYc

Bảo vệ phuộc trước

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính của phuộc trước xe

Cách lắp đặt

Dùng ốc có sẵn lắp vào vị trí gần phuộc trước xe

Gia_YY_yen_xe

Giá đỡ yên xe

Tính năng

Trang trí và tăng vẻ cá tính của xe

Cách lắp đặt

Lắp phía dưới yên xe

 

 

Thông số kỹ thuật
Video
Ý kiến khách hàng
Đánh giá
Các sản phẩm liên quan
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

BÁO giá chi tiết

Loại xe: Phụ kiện Monkey

Hỗ trợ dịch vụ