giá xe winner bao nhiêu v ạ .
- 05/08/2018 Xem giải đáp
Trả lời
Bạn thông cảm, Ad không thể báo giá online cho bạn vì giá xe trên thị trường thay đổi thường xuyên nên để tránh việc khách hàng được báo giá nhưng khi ra mua xe lại là giá khác, Ad mời bạn ra cửa hàng để được nhân viên tư vấn cụ thể và chính xác về giá cả cũng như chương trình liên quan nhé.
 
winer giabao nhiu a
- 29/04/2018 Xem giải đáp
Trả lời
Bạn thông cảm, Ad không thể báo giá online cho bạn vì giá xe trên thị trường thay đổi thường xuyên nên để tránh việc khách hàng được báo giá nhưng khi ra mua xe lại là giá khác, Ad mời bạn ra cửa hàng để được nhân viên tư vấn cụ thể và chính xác về giá cả cũng như chương trình liên quan nhé.
 
Xe ab gia bao nhieu e o khu vuc hoa ninh
- 29/04/2018 Xem giải đáp
Trả lời
Bạn thông cảm, Ad không thể báo giá online cho bạn vì giá xe trên thị trường thay đổi thường xuyên nên để tránh việc khách hàng được báo giá nhưng khi ra mua xe lại là giá khác, Ad mời bạn ra cửa hàng để được nhân viên tư vấn cụ thể và chính xác về giá cả cũng như chương trình liên quan nhé.
 
Cho e hoi e o hoa ninh di linh mua xe ab thi bao nhieu tien ah va xe wave thi bao nhieu ah
- 28/04/2018 Xem giải đáp
Trả lời
Bạn thông cảm, Ad không thể báo giá online cho bạn vì giá xe trên thị trường thay đổi thường xuyên nên để tránh việc khách hàng được báo giá nhưng khi ra mua xe lại là giá khác, Ad mời bạn ra cửa hàng để được nhân viên tư vấn cụ thể và chính xác về giá cả cũng như chương trình liên quan nhé.
 
Gửi câu hỏi

Hỗ trợ dịch vụ