Phụ kiện Honda SH 125i/150i

Mô tả chi tiết
Yp_chYn_bun_sau_1_3 Yp_chYn_bun_sau_2_1

Ốp chắn bùn sau

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần chắn bùn sau

Yp_chYn_bun_trYYc_1_2 Yp_chYn_bun_trYYc_2_1

Ốp chắn bùn trước

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần chắn bùn trước

Yp_Yen_soi_biYn_sY_1 Yp_Yen_soi_biYn_sY_2

Ốp đèn soi biển số

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần đèn soi biển số

Yp_gac_chan_sau_1 Yp_gac_chan_sau_2

Ốp gác chân sau

Tính năng: Bảo vệ cho phần gác chân sau

ChYn_gio_mYt_YYng_hY_1_1 ChYn_gio_mYt_YYng_hY_2_1

Chắn gió mặt đồng hồ

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần mặt đồng hồ

Yp_ket_tYn_nhiYt_1_1

Yp_ket_tYn_nhiYt_2_2

Ốp két tản nhiệt

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần chắn bùn trước

Yp_bYu_lYc_gio_1_1 Yp_bYu_lYc_gio_2_1

Ốp bầu lọc gió

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần chắn bùn trước

Yp_po_1_1 Yp_po_2_1

Ốp pô

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần chắn bùn trước

Yp_mYt_nY_trYYc_1_1

Yp_tay_dYt_sau_2_2

Ốp tay dắt sau

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần tay dắt sau

Yp_mYt_nY_trYYc_1_2 Yp_mYt_nY_trYYc_2_2

Ốp mặt nạ trước

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần mặt nạ trước

ThYm_lot_chan_1_1 ThYm_lot_chan_2_1

Thảm lót chân

Tính năng: Bảo vệ và trang trí cho phần chắn bùn trước

BY_tem_trang_tri_1 BY_tem_trang_tri_2 BY_tem_trang_tri_3

Bộ tem trang trí

Tính năng: Tem trang trí cho xe

 

 

Thông số kỹ thuật
Video
Ý kiến khách hàng
Đánh giá
Các sản phẩm liên quan

Hotline

1900575717

Skype